สายเบส DR Strings

แสดง 21 รายการ

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,550 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น BLACK BEAUTIES™ BLACK Coated Bass Medium 5 สาย

BLACK BEAUTIES ™ - BLACK Coated Bass: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเคลือบ Black Beauties™ K3™ Technology K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าสายกีต้าร์ไฟฟ้ารุ่นนี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,250 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น BLACK BEAUTIES™ BLACK Coated Bass Medium-Light 4 สาย

BLACK BEAUTIES ™ - BLACK Coated Bass: 45, 65, 85, 105
สายเบสไฟฟ้าเคลือบ Black Beauties™  K3™ Technology
 K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าสายกีต้าร์ไฟฟ้ารุ่นนี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีธงชาติ USA DR Strings รุ่น NEON™ USA Flag Set Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ Neon USA: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125
สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  K3™ Technology ,
DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีธงชาติ

USA DR Strings รุ่น NEON™USA Flag Set Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ Neon USA: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีขาว DR Strings รุ่น NEON™ White Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ WHITE: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีขาว DR Strings รุ่น NEON™ White Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ WHITE: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
2,150 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีรวม DR Strings รุ่น NEON MULTI-COLOR Coated Bass Medium 6 สาย

Hi-Def NEON™ RED: Coated Bass Strings: 30, 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีรวม DR Strings รุ่น NEON MULTI-COLOR Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ RED: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีรวม DR Strings รุ่น NEON MULTI-COLOR Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ RED: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีแดง DR Strings รุ่น NEON™ RED Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ RED: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีแดง DR Strings รุ่น NEON™ RED Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ RED: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีฟ้า DR Strings รุ่น NEON™ BLUE Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ BLUE: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125
สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  K3™ Technology ,
DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเหลือง DR Strings รุ่น NEON™ YELLOW Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ YELLOW: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีชมพู DR Strings รุ่น NEON™ PINK Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ PINK: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีชมพู DR Strings รุ่น NEON™ PINK Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ PINK: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีส้ม DR Strings รุ่น NEON™ ORANGE Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ ORANGE: Coated Bass Strings: 40, 60, 80, 100, 120 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีส้ม DR Strings รุ่น NEON™ ORANGE Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ ORANGE: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105 สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ K3™ Technology , DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,750 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเขียว DR Strings รุ่น NEON™ GREEN Coated Bass Medium 5 สาย

Hi-Def NEON™ GREEN: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105, 125
สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  K3™ Technology ,
DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,350 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเขียว DR Strings รุ่น NEON™ GREEN Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Hi-Def NEON™ GREEN: Coated Bass Strings: 45, 65, 85, 105
สายเบสไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  K3™ Technology ,
DR NEON เป็นสายที่คงทน อายุการใช้งานยาวนาน มาพร้อมกับการเรืองแสง ไม่ว่าจะเป็นความสว่างของวันหรือใต้แสงไฟบนเวที DR NEON™ อีกทั้งสายยังมีประกายความสดใส และยังมี black light ไม่ว่าจะโดนแสง UV ก็ตาม ด้วยความสว่างนี้จะทำให้เสียงชัดเจนสมกับสายที่เคลือบแล้ว

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,550 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น DRAGON SKIN™ Clear Coated Bass Medium 5 สาย

Dragon Skin Clear Coated Bass: 45, 65, 85, 105, 125 สายเบสไฟฟ้าเคลือบ Dragon Skin™ K3™ Technology วิธีการเคลือบของเทคโนโลยี K3 รวมกับ วิธีพันสายเคลือบแบบ Round core ของสาย Stainless Steel , K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าstringเหล่านี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
1,250 ฿

สายเบสไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น DRAGON SKIN™ Clear Coated Bass Medium-Light 4 สาย

Dragon Skin Clear Coated Bass: 45, 65, 80, 100
สายเบสไฟฟ้าเคลือบ Dragon Skin™  K3™ Technology
วิธีการเคลือบของเทคโนโลยี K3 รวมกับ วิธีพันสายเคลือบแบบ Round core ของสาย Stainless Steel  ,   K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าstringเหล่านี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย