สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings

แสดง 31 รายการ

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
390 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น RED DEVILS™ RED Coated Electric Guitar (Not NEON) Medium

RED DEVILS™ - RED Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบรุ่น Red Devils™ K3™ Technology , K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าstringเหล่านี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
390 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น RED DEVILS™ RED Coated Electric Guitar (Not NEON) Light

RED DEVILS™ - RED Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบรุ่น Red Devils™ K3™ Technology , K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าstringเหล่านี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
390 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น BLACK BEAUTIES™ BLACK Coated Electric Guitar Strings Medium

BLACK BEAUTIES™ - BLACK Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ Black Beauties™   K3™ Technology , K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าสายกีต้าร์ไฟฟ้ารุ่นนี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
390 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น BLACK BEAUTIES™ BLACK Coated Electric Guitar Strings Light-Tight

BLACK BEAUTIES™ - BLACK Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ Black Beauties™   K3™ Technology , K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่าสายกีต้าร์ไฟฟ้ารุ่นนี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีธงชาติUSA DR Strings รุ่น NEON™ USA Flag Sets: Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ Neon USA: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีธงชาติUSA DR Strings รุ่น NEON™ USA Flag Sets: Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ Neon USA: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีขาว DR Strings รุ่น Hi-Def NEON™ WHITE Coated Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ WHITE: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้า. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีขาว DR Strings รุ่น Hi-Def NEON™ WHITE Coated Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ WHITE: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42 สายกีต้าร์ไฟฟ้า. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีรวม DR Strings รุ่น NEON MULTI-COLOR Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ Multi-Color: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีรวม DR Strings รุ่น NEON MULTI-COLOR Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ Multi-Color: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีแดง DR Strings รุ่น NEON™ RED: Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ RED: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีแดง DR Strings รุ่น NEON™ RED: Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ RED: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีฟ้า DR Strings รุ่น NEON™ BLUE Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ BLUE: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีฟ้า DR Strings รุ่น NEON™ BLUE Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ BLUE: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเหลือง DR Strings รุ่น NEON™ YELLOW Coated Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ YELLOW: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีชมพู DR Strings รุ่น NEON™ PINK Coated Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ PINK: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีชมพู DR Strings รุ่น NEON™ PINK Coated Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ PINK: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีส้ม DR Strings รุ่น NEON™ ORANGE Coated Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ ORANGE: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีส้ม DR Strings รุ่น NEON™ ORANGE Coated Electric Guitar Light

Hi-Def NEON™ ORANGE: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเขียว DR Strings รุ่น NEON™ GREEN Coated Electric Guitar Medium

Hi-Def NEON™ GREEN: Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™ with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
450 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบเรืองแสงสีเขียว DR Strings รุ่น NEON™ GREEN Coated Electric Guitar Light-Heavy

Hi-Def NEON™ GREEN: Coated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเรืองแสง. NEON™  with K3™ Technology, K3 coating เป็นการเคลือบสายเจ้าแรกที่ผู้เล่นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียงดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบมาก เทคโนโลยีเคลือบ K3 Technology ที่โดดเด่นและเป็นกรรมสิทธิ์ของ DR เป็นสารเคลือบผิวชิ้นแรกที่ดี สำหรับเสียงเท่ากับสายที่ไม่ผ่านการเคลือบ ผู้เล่นหลายคนบอกเราว่า สาย NEON นี้มี volume มากขึ้น, overtones ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความชัดเจนมากขึ้นและการออกสำเนียงดีกว่ามาตรฐานของสายที่ไม่ได้เคลือบ และมีการป้องกันจากการกัดกร่อนและเหงื่อรวมทั้งเพิ่มเสียงที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
380 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ DR Strings รุ่น DRAGON SKIN Clear Coated Guitar Medium

Dragon Skin Clear Coated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46
Dragon Skin™  สายกีต้าร์ไฟฟ้าโดย.  K3™ Technology
สายกีต้าร์ไฟฟ้าเคลือบ K3 Clear Coated  พูดได้ว่าเสียงจะดีหรือดีกว่าสายที่ไม่ได้เคลือบ  สายรุ่น Dragon Skin sets จะมีการเคลือบสายทั้งหมด รวมถึง trebles เพื่อได้เสียงที่หนักขึ้นและอบอุ่น The K3 coating คือเจ้าแรกซึ่งมีผู้เล่นหลายคนบอกต่อกันว่า เสียงดีกว่าสายที่ไม่เคลือบ
 ความยอดเยียมของเทคโนโลยี K3 Technology coating ซึ่ง DRSTRING เป็นเจ้าของนวัตกรรม คือ สายเคลือบตัวแรกที่ไม่มีคำขอโทษ หรือ แก้ตัวใดๆ สำหรับการไม่ให้เสียงที่เท่ากับสายที่ไม่เคลือบ   คนเล่นหลายคนบอกพวกเราว่าสายตัวนี้ให้  เสียงดังกว่า, เสียง overtone ที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า, เสียง Clean ชัดเจนกว่ามาก และ เสียงก้องกังวาลกว่า สายมาตรฐานทั่วไป  สายตัวนี้มีตัวป้องกันการกรัดกร่อน และ การขับเหงื่อ นอกจากนั้น  ที่มีชื่อเสียงของรุ่นนี้คือ สายเคลือบตัวนี้ยังคงโทนเสียงตลอดอายุการใช้งาน

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
300 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น DIMEBAG DARREL SIGNATURE Electric Guitar Medium

Dimebag Darrell Nickel Plated Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 ผมได้เล่น สาย ที่มีความแข็งแรงตั้งแต่ปี 1995 ผมชอบ DR Strings ที่ทำให้รู้สึกและตอบสนองได้ดี คุณสามารถจับมันได้อย่างดี พวกมันดีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ สายเส้นใหญ่ จนถึง สายเส้นเล็กที่อยู่ในบาร์สุดท้าย มันสมบูรณ์แบบสำหรับกรีดร้องฮาร์โมนิก และยังสมบูรณ์แบบ สำหรับคนชอบ curdling harmonic scream และ โดนใจคอ Heavy Chuky riffin สายรุ่นนี้ยังคงความสมบูรณ์แบบและสดใส สว่าง ในระยาเวลาที่นานจนน่าอัศจรรย์

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
300 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น DIMEBAG DARREL SIGNATURE Electric Guitar Light

Dimebag Darrell Nickel Plated Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42 ผมได้เล่น สาย ที่มีความแข็งแรงตั้งแต่ปี 1995 ผมชอบ DR Strings ที่ทำให้รู้สึกและตอบสนองได้ดี คุณสามารถจับมันได้อย่างดี พวกมันดีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ สายเส้นใหญ่ จนถึง สายเส้นเล็กที่อยู่ในบาร์สุดท้าย มันสมบูรณ์แบบสำหรับกรีดร้องฮาร์โมนิก และยังสมบูรณ์แบบ สำหรับคนชอบ curdling harmonic scream และ โดนใจคอ Heavy Chuky riffin สายรุ่นนี้ยังคงความสมบูรณ์แบบและสดใส สว่าง ในระยาเวลาที่นานจนน่าอัศจรรย์

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
290 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น DDT DROP DOWN TUNING™ Bass

DDT: Drop Down Tuning™: 10, 13, 17, 26, 36, 46
DROP OR NOT
สิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นสายรุ่นนี้คือการจูนสายที่ถูกต้องและไม่เพี้ยน  คนเล่นหลายคนพูดว่า “DDT เป็นสายที่มั่นคงจนขนลุก”  ตอนนี้คุณสามารถยื่นและตั้งเสียงโน็ตที่ต่ำกว่าได้อย่างสะอาดและชัดเจน. คาดหวังมากกว่า ได้รับมากกว่า.  เปลี่ยนการตั้งสายของคุณและรู้สึกประหลาดใจว่า สาย DDT สามารถล๊อคสายของคุณได้มั่นคงได้อย่างไร.  คุณจะประหลาดใจแค่คุณปรับเล็กน้อย. สาย DDT สามารถให้ได้มากกว่า การปรับจูนสายทั่วไป.  Drop สายของคุณอย่างมั่นใจ Drop สายของคุณอย่างแม่นยำ  DDT คงเสียง intonation ของการตั้งเสียงต่ำ ดีมากกว่าสายอื่นๆที่พวกเราเคยเล่นหรือเคยได้ยินมา
พวกเราออกแบบและทดสอบสาย DDT มากกว่า 2 ปีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเล่นสาย DROP
 Accurate Core Technology™ (ACT™)  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมให้สายทนทานและเติมความไม่สมบูรณ์ให้สาย  คนเล่นหลายคนบอกว่า สาย VERITAS มีเสียงที่ดังกว่า  สว่างกว่า และ อายุการใช้งานนานกว่า
แกนสายได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบความแม่นยำของการออกเสียงและความทนทาน

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น DDT DROP DOWN TUNING™ Bass Light

DDT: Drop Down Tuning™: 9, 11, 16, 24, 32, 42
DROP OR NOT
สิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นสายรุ่นนี้คือการจูนสายที่ถูกต้องและไม่เพี้ยน  คนเล่นหลายคนพูดว่า “DDT เป็นสายที่มั่นคงจนขนลุก”  ตอนนี้คุณสามารถยื่นและตั้งเสียงโน็ตที่ต่ำกว่าได้อย่างสะอาดและชัดเจน. คาดหวังมากกว่า ได้รับมากกว่า.  เปลี่ยนการตั้งสายของคุณและรู้สึกประหลาดใจว่า สาย DDT สามารถล๊อคสายของคุณได้มั่นคงได้อย่างไร.  คุณจะประหลาดใจแค่คุณปรับเล็กน้อย. สาย DDT สามารถให้ได้มากกว่า การปรับจูนสายทั่วไป.  Drop สายของคุณอย่างมั่นใจ Drop สายของคุณอย่างแม่นยำ  DDT คงเสียง intonation ของการตั้งเสียงต่ำ ดีมากกว่าสายอื่นๆที่พวกเราเคยเล่นหรือเคยได้ยินมา
พวกเราออกแบบและทดสอบสาย DDT มากกว่า 2 ปีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเล่นสาย DROP
 Accurate Core Technology™ (ACT™)  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมให้สายทนทานและเติมความไม่สมบูรณ์ให้สาย  คนเล่นหลายคนบอกว่า สาย VERITAS มีเสียงที่ดังกว่า  สว่างกว่า และ อายุการใช้งานนานกว่า
แกนสายได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบความแม่นยำของการออกเสียงและความทนทาน

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
340 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น VERITAS™ Electric Guitar Accurate Core Technology Medium

VERITAS with A.C.T. Electric 10, 13, 17, 26, 36, 46
VERITAS  พวกเราเชื่อว่านี่หมวดหมู่นวัตกรรมใหม่ของสายกีตาร์ไฟฟ้า!
ออกแบบมาเพื่อผสมผสาม เสียงทีมีพลังกับอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ผู้คนหลายคนบอกว่า สาย VERITAS ซึ่งใช้  Accurate Core Technology™ (ACT™) and Quantum Nickel™  มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และ ให้เสียงทีทรงพลังกว่าสาย Nickel Plated ทั่วไป
QUANTUM NICKEL™,  คือ มีการซึมซับเสียงได้มากกว่า เพราะฉนั้นเราเชื่อว่า QUANTUM NICKEL ให้การตอบสนองของเสียงที่มากกว่า และ มีพลังกว่าสาย NPS 8% nickel plated ทั่วไป
Accurate Core Technology™ (ACT™)  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมให้สายทนทานและเติมความไม่สมบูรณ์ให้สาย  คนเล่นหลายคนบอกว่า สาย VERITAS มีเสียงที่ดังกว่า  สว่างกว่า และ อายุการใช้งานนานกว่า
แกนสายได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบความแม่นยำของการออกเสียงและความทนทาน

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
340 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น VERITAS™ Electric Guita Accurate Core Technology Light

VERITAS with A.C.T. Electric 9, 11, 16, 24, 32, 42
VERITAS  พวกเราเชื่อว่านี่หมวดหมู่นวัตกรรมใหม่ของสายกีตาร์ไฟฟ้า!
ออกแบบมาเพื่อผสมผสาม เสียงทีมีพลังกับอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ผู้คนหลายคนบอกว่า สาย VERITAS ซึ่งใช้  Accurate Core Technology™ (ACT™) and Quantum Nickel™  มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และ ให้เสียงทีทรงพลังกว่าสาย Nickel Plated ทั่วไป
QUANTUM NICKEL™,  คือ มีการซึมซับเสียงได้มากกว่า เพราะฉนั้นเราเชื่อว่า QUANTUM NICKEL ให้การตอบสนองของเสียงที่มากกว่า และ มีพลังกว่าสาย NPS 8% nickel plated ทั่วไป
Accurate Core Technology™ (ACT™)  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมให้สายทนทานและเติมความไม่สมบูรณ์ให้สาย  คนเล่นหลายคนบอกว่า สาย VERITAS มีเสียงที่ดังกว่า  สว่างกว่า และ อายุการใช้งานนานกว่า
แกนสายได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบความแม่นยำของการออกเสียงและความทนทาน

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
300 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น PURE BLUES™ Electric Guitar Medium

PURE BLUES Pure Nickel Electric: 10, 13, 17, 26, 36, 46 สายที่มีเสียงวิจเทจสมจริงที่สุด, DRSTRING นั้นใช้โครงสร้างเก่าแก่เพื่อพัฒนาความทัยสมัยให้มีประสิทธิภาพ สายกีต้าร์ Pure Blues electric ถูกออกแบบมาให้เข้ากับ pure nickel wrap wire, round wound บน round cores และแม้ว่าจะเป็นวิธีการผลิตที่ช้าและมีราคาแพง แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นการเพิ่ม sustain , vintage tone และ low tone ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่น ขั้นตอนพิเศษของ pure nickel around a round core ทำให้ Pure Bluesที่คนเล่นต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาได้รับเสียงในสไตน์วินเทจ

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
300 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น PURE BLUES™ Electric Guitar Light

PURE BLUES Pure Nickel Electric: 9, 11, 16, 24, 32, 42 สายที่มีเสียงวิจเทจสมจริงที่สุด, DRSTRING นั้นใช้โครงสร้างเก่าแก่เพื่อพัฒนาความทัยสมัยให้มีประสิทธิภาพ สายกีต้าร์ Pure Blues electric ถูกออกแบบมาให้เข้ากับ pure nickel wrap wire, round wound บน round cores และแม้ว่าจะเป็นวิธีการผลิตที่ช้าและมีราคาแพง แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นการเพิ่ม sustain , vintage tone และ low tone ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่น ขั้นตอนพิเศษของ pure nickel around a round core ทำให้ Pure Bluesที่คนเล่นต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาได้รับเสียงในสไตน์วินเทจ

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
250 ฿

สายกีต้าร์ไฟฟ้า DR Strings รุ่น HI-BEAM™ Electric Guitar Big - Heavy

HI-BEAM Nickel Plated Electric: 10, 13, 17, 30, 44, 52 สายกีต้าร์ไฟฟ้า Tite-Fit round-wound nickel-plated ถูกออกเเบบขึ้นมาให้เป็นสายที่มีหลากหลายขนาด รุ่นนีมีให้เลือกหลากหลายขนาด สำหรับ Round core เเละโครงสร้างทางเทคนิคสำหรับ Tite-Fit electrics เป็นวิธีเก่าเเก่มาก อย่างไรก็ตาม core wire เเละ wrap wire ของ DR นั้นคือรุ่นล่าสุด เเละใช้โลหะอย่างพิเศษเเละราคาเเพง